תנאי שימוש באפליקציה ומדיניות פרטיות

האפליקציה 'YK8' מיועדת בשלב זה לתלמידי, רבני וצוות ישיבת ההסדר קרית שמונה בלבד. אין לגורמים חיצוניים יכולת ו/או זכות להשתמש באפליקציה זו, והיא אינה מיועדת עבורם, ועל כן אינה אוספת עליהם מידע כלשהו. עצם קיום האפליקציה בחנויות האפליקציות השונות אינו ראייה לכך שהאפליקציה מיועדת לכלל הציבור, אלא הוא מטעמי נוחות בלבד (לצורך התקנת האפליקציה ממקור אמין וכו').

האפליקציה אינה משתפת נתונים כלשהם עם גורמים חיצוניים, והמידע נמצא בשימוש פנימי בישיבה בלבד.

נתונים מזהים שנקלטים באפליקציה אינם מועברים לאף גורם, והם נשמרים באפליקציה אך ורק לצורך זיהוי והתאמה לנתונים הנשמרים במשרדי הישיבה בעת הרישום למוסד.

פרטי הפרופיל שיסופקו ע"י המשתמש (כמו תמונה, תאריך לידה, דוא"ל וכדו') עשויים להיות מוצגים עבור משתמשים אחרים באפליקציה, שהם בשלב זה, כאמור, אך ורק תלמידי ורבני הישיבה, וכן אנשי הצוות. ישנם פרטים אישיים מסוימים שהמשתמש יידרש לספק במידה והוא רוצה להשתמש באפליקציה, והם יסומנו בהתאם. שאר הפריטים הינם אופציונליים לבחירת המשתמש. ניתן לבקש את מחיקת הפרטים שנאספו במידה והמשתמש מעוניין בכך.

השימוש במצלמה ע"י האפליקציה יתבצע אך ורק למטרות הבאות: העלאת תמונת פרופיל, סריקת קודי QR לצורך קיטלוג ספרים, העלאת תמונות לצורך דיווחי תקלות אחזקה והעלאת דפי מקורות לשיעורים. כל המידע הנאסף ע"י המצלמה הינו אופציונלי לבחירת המשתמש. לא ייאסף מידע נוסף מעבר לכך.

השימוש במיקרופון ע"י האפליקציה ישמש אך ורק לטובת הקלטת הקלטת שיעורים, ולא ייאסף מידע נוסף מעבר לכך. הקלטת שיעור תתבצע אך ורק לאחר וידוא ידיעת והסכמת מעביר השיעור לכך שיוקלט. השימוש במיקרופון הינו אופציונלי לבחירת המשתמש. בשלב זה, השיעורים באפליקציה לא יועברו לשימוש חיצוני, אלא אם יצוין אחרת.

איסוף תמונות וקבצים מזיכרון הטלפון יתאפשר למטרות דומות לאלה המצוינות לעיל. האיסוף הינו אופציונלי לבחירת המשתמש.

כמו כן יאספו דוחות קריסה אנונימיים לצורך תחזוקת האפליקציה וניפוי באגים.

הנתונים המועברים דרך האפליקציה יהיו על אחריות המשתמש בלבד, והם, כאמור, יישמרו אך ורק לצרכים המפורטים לעיל. האפליקציה לא תאסוף נתונים מעבר לאלה שיימסרו במפורש ע"י המשתמש. לא ייאספו נתונים במהלך עבודה ברקע וללא ידיעת המשתמש.

במידה וייעשה שינוי בתנאי השירות ו/או במדיניות הפרטיות, יוצג על כך עדכון בעת ההתחברות לאפליקציה.