שחרית: 07:00
מנחה:   19:00
ערבית:  19:35
 

 
שחרית: 07:00       מנחה: 19:00       ערבית: 19:35
 
(שיעור כללי במסכת אבות, עודכן כ"ט תמוז תשע"ו)   (שיחת יום ירושלים, עודכן בכ"ח אייר תשע"ו)

השיעור הכללי מתעדכן בימי חמישי

הרב ראובן שכטר
מו"ר הרב ישראל קירשטיין
מו"ר הרב צפניה דרורי
הרב אלי בלום
מו"ר הרב צפניה דרורי