שחרית: 06:45
מנחה:  15:15
ערבית:  20:15

 

זמני התפילות בישיבה בזמן קיץ הבעל"ט

שחרית:06:45 מנחה: 15:15 ערבית: 20:15

 
(שיעור באורות התורה פסקה א' / הרב צפניה דרורי, נמסר בכו' תמוז)   (שיעור פתיחה באורות התורה / הרב צפניה דרורי, נמסר ביא' תמוז)

השיעור הכללי מתעדכן בימי חמישי

הרחבת חדר האוכל הסתיימה
מיקום: חדשות
בעניין זמני יום הזיכרון ויום העצמאות
הרב ראובן שכטר
מו"ר הרב ישראל קירשטיין
מו"ר הרב צפניה דרורי
הרב אלי בלום
מו"ר הרב צפניה דרורי