שחרית: 07:00
מנחה:  17:45
ערבית:  18:20
 

 
שחרית: 07:00       מנחה: 17:45       ערבית: 18:20
 
(שיעור כללי במסכת אבות מפי מו"ר הרב צפניה דרורי, עודכן כ"ט תמוז תשע"ו)   (שיחה של מו"ר הרב ישראל קירשטיין ושל הרב אורי שרקי, אזכרה לרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל,
עודכן בד' אלול תשע"ו)

השיעור הכללי מתעדכן בימי חמישי