שחרית: 06:45
מנחה:  15:15
ערבית:  19:15

 

זמני התפילות בישיבה בזמן חורף הבעל"ט

שחרית:06:45 מנחה: 15:15 ערבית: 19:15

 
(שיעור כללי במסכת אבות מפי מו"ר הרב צפניה דרורי, עודכן כ"א כסליו תשע"ז)   (שיחה של מו"ר הרב ישראל קירשטיין ושל הרב אורי שרקי, אזכרה לרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל,
עודכן בד' אלול תשע"ו)

השיעור הכללי מתעדכן בימי חמישי

הרב יובל שרלו
הרב יובל שרלו
הרב ראובן שכטר
הרב ראובן שכטר
מו"ר הרב צפניה דרורי
מו"ר הרב צפניה דרורי
הרב אבי אמיתי