שחרית: 06:45
מנחה:  15:15
ערבית:  19:15

 

זמני התפילות בישיבה בזמן חורף הבעל"ט

שחרית:06:45 מנחה: 15:15 ערבית: 19:15

 
(שיעור כללי במסכת אבות מפי מו"ר הרב צפניה דרורי, עודכן כ"ד אדר תשע"ז)   (הספדים על הרב ישי שלמה בר לב זצ"ל, ר"מ בישיבה, עודכן בכ"ד אדר תשע"ז)

השיעור הכללי מתעדכן בימי חמישי

"ואם בגבורות שמונים שנה"
מיקום: חדשות
הרב חיים רז - תשע"ז
הרב יוסי אנקור - תשע"ז
המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים
מיקום: חדשות
הרב אהוד זנד-תשע"ו
הרב ראובן שכטר
הרב אבי אמיתי
הרב אריאל ברקאי
הרב יהודה אוחיון
הרב צבי פוקס
הרב ישי לוינגר