שחרית: 07:00
מנחה: 19:10
ערבית: 19:45 

זמני התפילות בישיבה בבין הזמנים

שחרית:07:00 מנחה: 19:10  ערבית: 19:45

 
(שיעור באורות התורה פסקה א' / הרב צפניה דרורי, נמסר בכו' תמוז)   (שיעור פתיחה באורות התורה / הרב צפניה דרורי, נמסר ביא' תמוז)

השיעור הכללי מתעדכן בימי חמישי