שחרית: 06:45
מנחה:  15:15
ערבית:  20:00

 
 
(שיעור כללי במסכת אבות פרק ד' משנה ח' מפי מו"ר הרב צפניה דרורי, עודכן יד' אייר תשע"ז )   (הספדים על הרב ישי שלמה בר לב זצ"ל, ר"מ בישיבה)

השיעור הכללי מתעדכן בימי חמישי

שישו את ירושלים גילו בה
מיקום: חדשות
הרב אריאל ברקאי- תשע"ו
הרב מנוביץ'
הרב צבי פוקס
הרב ברקאי
הרב אבי אמיתי
הרב אבי אמיתי- תשע"ו
הרב ישי לוינגר-תשע"ו
הרב אבי אמיתי
הרב יואל מנוביץ'
הרב ערן טמיר
הרב אבי אמיתי