שחרית: 07:00
מנחה: 17:55
ערבית: 18:30


 

זמני התפילות בישיבה בזמן אלול

סליחות ושחרית: 07:00 מנחה: 17:55  ערבית: 18:30

 
(הכנסת ספר תורה ואזכרה לרב קוק זצ"ל / הרב ישראל קירשטיין)   (אזכרה לרב קוק זצ"ל / הרב זלמן מלמד שליט"א)
 
(כתובת חרש וחרשת / הראשון לציון הרב שלמה עמאר שליט"א)   (אורות התורה פסקה ג' \ הרב צפניה דרורי)

השיעור הכללי מתעדכן בימי חמישי