שחרית: 06:45
מנחה:  15:15
ערבית:  19:15

 

זמני התפילות בישיבה בזמן חורף הבעל"ט

שחרית:06:45 מנחה: 15:15 ערבית: 19:15

 
(שיעור כללי במסכת אבות מפי מו"ר הרב צפניה דרורי, עודכן כ"ז שבט תשע"ז)   (שיעור בנושא תזונת עבד ואישה במסכת גיטין מפי הרב הגאון דוד לאו שליט"א, עודכן בי"ב שבט תשע"ז)

השיעור הכללי מתעדכן בימי חמישי

הרב אריאל ברקאי
הרב אבי אמיתי
הרב יהודה אוחיון
הרב ישי לוינגר- תשע"ו
הרב אהוד זנד- תשע"ו
הרב ראובן שכטר- תשע"ו
הרב אריאל ברקאי
הרב אהוד זנד- תשע"ו