שחרית: 06:45
מנחה:  15:15
ערבית:  19:15

 

זמני התפילות בישיבה בזמן חורף הבעל"ט

שחרית:06:45 מנחה: 15:15 ערבית: 19:15

 
(שיעור כללי במסכת אבות מפי מו"ר הרב צפניה דרורי, עודכן כ' שבט תשע"ז)   (שיעור בנושא תזונת עבד ואישה במסכת גיטין מפי הרב הגאון דוד לאו שליט"א, עודכן בי"ב שבט תשע"ז)

השיעור הכללי מתעדכן בימי חמישי

הרב יובל שרלו
הרב יובל שרלו
הרב ראובן שכטר
הרב ראובן שכטר
מו"ר הרב צפניה דרורי
מו"ר הרב צפניה דרורי
הרב אבי אמיתי