סליחות: 06:15
שחרית
: 06:45
מנחה:  15:15
ערבית:  19:15

 

זמני התפילות בישיבה בזמן אלול הבעל"ט

סליחות: 06:15 שחרית:06:45 מנחה: 15:15 ערבית: 19:15

 
(שיעור כללי במסכת אבות מפי מו"ר הרב צפניה דרורי, עודכן כ"ט תמוז תשע"ו)   (שיחה של מו"ר הרב ישראל קירשטיין ושל הרב אורי שרקי, אזכרה לרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל,
עודכן בד' אלול תשע"ו)

השיעור הכללי מתעדכן בימי חמישי

הרב אבי אמיתי- תשע"ו
"ונתנה תוקף קדושת היום"
מיקום: חדשות
הרב אבי אמיתי- תשע"ו
הרב אבי אמיתי
הרב ישי לוינגר
הרב יוסי אנקור
הרב אריאל פריש
הרב יהודה אוחיון