חובת השמירה בזמן התפילה

האם אפשר לחייב אדם לשמור מחוץ לבית הכנסת בזמן התפילה?
לרב צפניה דרורי שלום רב,
 
עקב המצב הבטחוני, ובהתאם להמלצות מומחים בנושא בטחון, חברי בית כנסת בירושלים החליטו לקיים שמירה בזמן התפילה ושהמשתתפים בשמירה יהיו מתנדבים (רק מי שמתנדב יכנס לתורנות).
 
שאלה: איך יש להתייחס מבחינה הלכתית לעניין ההתנדבות לשמירה?
א) האם יש בזה פן של חובה לאור הנושא, לפחות לגבי אלו המסוגלים לשמור?
ב) במידה וההתנדבות הנדונה איננה בגדר חובה בכל צורה שהיא, האם יש פן של “ראוי” להתנדב?
ג) האם לכל הפחות קיימת חובה מוסרית להתנדב?
 
מצאנו שני מאמרים ב”תחומין” שעשויים לסייע להבהרת הנושא -
 
“חובות האזרח – כפיה וחלוקת הנטל”, של הרב יהודה שביב, כרך ג’, 298
“הגנה על המולדת – חובת דרך ארץ”, של עו”ד ישראל אזר, כרך י”ח, 463
 
אנו מניחים שיש להביא בחשבון גם העניין של “כל ישראל ערבים זה לזה”.
 
נשמח לקבל תשובתך מלווה במקורות שעליהם הסתמכת.
 
בברכה,
 
פנחס מורגנשטיין
 
תשובת הרב:
א.       חובה אין כי ההסתברות לסכנה רחוקה מלחייב זאת.
ב.       לדעתי ראוי להביא נשק בלבד אבל לא לשמור. כשאין סכנה קרובה באמת.
ג.        כנ"ל
 
ב"חובת האזרח"- דברי הרב טביב- רק כשהחליטו בציבור.
ב"הגנה על המולדת"- שם הדברים אמורים באופן כללי על אחריות היחיד לכלל ולשמירתו. במקרה שלנו השאלה אם צריך לחשוש. או שהחששות עצמם מעוררות חוסר בטחון לציבור.
 אני סבור שעצבנות בנדון, לא מוסיפה תחושה של עוצמה לציבור.
 
הרב צפניה דרורי