מו"ר הרב ישראל קירשטיין

ראש הישיבה ור"מ שיעור א'
מו"ר הרב ישראל קירשטיין