הרב אהוד זנד

ר"מ שיעור ב'
הרב אהוד זנד
לשמיעת שיעורים של הרב זנד בנושאים שונים לחצו על הכותרת מתחת:

תנ"ך- מלכים ב'