כשרות בדירות שירות

האם ניתן לסמוך על כשרות מחוץ לבית שלי?
ענייני כשרות מחוץ לבית
אני משרתת במשפחתון המוגדר כדתי, במשפחתון יש מטבח בו כל החניכים מכינים אוכל ולפעמים אני רואה שהם אינם מקפידים על הפרדה בין בשר לחלב על אף שהמטבח נחשב כשר. כיצד עלי לנהוג?
 
ראשית, חשוב לדעת שישנה חשיבות בשמירה על מטבח כשר לא רק לגבייך אלא גם לטובת הזולת. השאלה אינה רק האם את יכולה לאכול מאוכל שבושל והוכן במטבח, אלא גם האם מותר לך להגיש אוכל שכזה. אוכל שאינו כשר אין להגיש לאחרים מדין "לפני עיור לא תתן מכשול" ומסייע לדבר עבירה (שו"ע או"ח סימן קסג, ב ומשנה ברורה שם), ואף לא להאכיל בו תינוקות (שו"ע או"ח סימן שמג, א). אם הבעיה נמשכת, צריך לערוך הדרכה למשתמשים בו, כל אחד לפי רמתו, לפעמים די בסימון בצורה יותר ברורה בכדי לפתור חלק גדול מן הבעיות.
לשאלתך, מטבח שהוא בחזקת כשר, אין מניחים ששימוש חד פעמי שלא על פי הכללים, מעיד על כך שהמטבח כולו טרף. כלומר, אם מדובר במטבח כשר, דהיינו ה"הורים" - האחראים על המטבח שומרי כשרות, או לחלופין עברו הדרכה מפורטת, ואת סומכת עליהם, שהם בפועל שומרים על הכשרות במטבח, ואת רואה את אחד הילדים משתמש בכלי חלבי על מנת לאכול מאכל בשרי, אין צריך לחשוד בכך שכל המטבח טרף, על כל המשתמע מכך. יש לטפל בבעיה באופן נקודתי. אם מדובר על דפוס מתמשך, והמשתמשים הראשיים במטבח אינם שומרים על כשרותו באופן קבוע, יש לשקול שנית האם המטבח מוחזק ככשר.
דבר נוסף, בהלכות כשרות יש להבחין בין שני סוגי הלכות. הלכה ראשונה היא לכתחילה - כיצד יש לבנות מטבח, אלו כלים להכניס לתוכו, וכיצד להתנהג בהפרדת הכלים השונים ובבישול המאכלים. אגב, במטבח ציבורי ראוי להחמיר בהפרדה ובכללי ההתנהגות, יותר מאשר במטבח פרטי. רמה נוספת של הלכות היא הלכות הבדיעבד - אם לא שמרנו על הפרדת הכלים כמו שצריך, מתי יש איסור במאכל או בכלים, וכיצד יש לנהוג בהם. לכן, לא בכל פעם שמישהו חרג והשתמש בכלי בשרי למאכל חלבי ולהיפך זה מטריף את המטבח. אם נחזור לדוגמא, ילד שמרח גבינה בסכין בשרי על אף שאסור לעשות כך, לא הטריף - לא את הסכין לא את הגבינה, וודאי וודאי שלא את המטבח כולו.
פרטי ההלכות בשאלות אלו של אי הפרדה בין כלים בשריים וחלביים הן רבות, ואם אינך בקיאה ראוי לשאול, אך ניתן מספר כללים יסודיים, ושוב אם יש לך ספק יש לשאול רב מוסמך כיצד יש לנהוג.
אם הנך בשרות לאומי, אני מעריך שלכל עמותה יש את הכתובת ההלכתית שלה, באגודה לדוגמא יש מחלקת כשרות ענפה לצורך מקרים מעין אלו.
באופן כללי שימוש קר בכלים אינו אוסר לא את הכלי ולא את המאכל. כמו כן בישול של דבר פרווה בתוך סיר חלבי או בשרי אינו אוסר, אף אם התבשיל מיועד לארוחה ההפוכה. אין להשתמש בסכין בשרית לחתוך בצל, או דבר חריף אחר לארוחה חלבית ולהיפך, ובאופן כללי ראוי לייחד סכין פרווה לדברים חריפים. סתם כלי (כלומר שלא ידוע שבושל בו בשר או חלב ב24 השעות האחרונות) נחשב כאינו בן יומו, ולכן אינו אוסר מאכלים שבושלו בתוכו אף מאכל חלבי בכלי בשרי ולהיפך, אך הכלי עצמו נאסר.
לסיכום, נושא הכשרות במטבח אינו אישי בלבד. אדם ערב בנושא זה לחברו, גם אם הוא אינו כושל.
 יש לשמור על כשרות המטבח הן בסימון והן בהדרכה, אך שימוש חריג חד פעמי אינו מעיד על כך שהמטבח אינו בחזקת כשרות. יש לזהות כל חריגה ולדעת האם היא אוסרת את האוכל או את הכלי או לא אוסרת כלל, ואם יש ספק בדבר יש לפנות לרב מוסמך.
השאלות באדיבות 'האגודה להתנדבות' ומפורסמות בכל שבוע בעלון 'מעט מן האור'.