מיקום: חדשות

מזל טוב לרב אריאל ורחל פריש להולדת הבן

שתזכו לגדלו לתורה ולחופה ולמעשים טובים!
מזל טוב לרב אריאל ורחל פריש להולדת הבן