מיקום: חדשות

ביקור הרב הצבאי הראשי לצה"ל הרב אייל משה קרים

ביקור הרב הצבאי הראשי לצה"ל הרב אייל משה קרים

ביום שלישי ערב ט"ו בשבט כיבד אותנו הרב הצבאי הראשי הרב אייל משה קרים בשעורי תורה לכלל הישיבה ורבניה, הרב דיבר עם תלמידי שיעור ה' ומעלה על החשיבות של הרבנות הצבאית ועל החשיבות הגדולה בשירות המילואים ברבנות.