מיקום: חדשות

אזכרת הרב ישי שלמה בר לב זצ"ל

במלאת שנה לעלייתו לגנזי מרומים
אזכרת הרב ישי שלמה בר לב זצ"ל