מיקום: חדשות

תרומת אברים

השבוע התקיימה שיחה של ראש הישיבה, מו"ר הרב צפניה דרורי שליט"א, עם תלמידי הישיבה בנושא תרומת איברים.
תרומת אברים

בשיחה, הרב הסביר את חשיבות תרומת האיברים ותרומתה הגדולה לחברה. הרב הדגיש, כי למרות הבעיות האחרונות בחתימה על כרטיס אדי לעניין קביעת רגע המוות, נעשו שינויים באגודה, וכעת כל תרומת איברים נעשית באישורו של רב המומחה בעניין. כך, ניתן לחתום על כרטיס אדי ללא חשש לבעיה הלכתית. הרב סיים את השיחה בהזכירו את החסד הגדול שבתרומה זו, ואת השמחה בכך שאגודת אדי בחרה לנהוג ע"פ ההלכה ועודד את תלמידי הישיבה לחתום על כרטיס אדי שאכן עשו זאת בפגישה עם נציגי האגודה.