מיקום: חדשות

מזל טוב למו"ר הרב ישראל ובתיה קירשטיין להולדת הנכד

בן לאסתר ועזריאל - שתזכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים!
מזל טוב למו"ר הרב ישראל ובתיה קירשטיין להולדת הנכד