מיקום: חדשות / יזכור

הרב ישי בר לב זצ"ל

הרב ישי בר לב זצ"ל
כבר עברו למעלה משנתיים מאז פטירתו של ר' ישי ברלב זצ"ל
במשפחתנו המורחבת וכן ב"משפחת הישיבה" ישנו רצון
להוציא לאור קוים לדמותו , ובמקביל להוציא לאור מקצת מאוצר כתביו שהשאיר לנו.
מי שמרגיש שר' ישי "נגע" בו במשהו, באירוע מסוים, בהתנהגות, בהנהגה או שהשפיע עליו באיזה אופן.
אם זכורה שיחה, לימוד דיבור או התייעצות כלשהי.
כמו כן אם ישנם סיכומים טובים מוקלדים - ייתכן שהם יהיו לנו לעזר.
אנא העלה זאת על הכתב.
ושלח בבקשה בהקדם למייל 
v0527171110@gmail.com
* ציין בבקשה שם וטלפון
תודה רבה מראש
וחורף טוב
נאוה ברלב