מיקום: חדשות

לו תהיה הימין למנה / יהודה אבקסיס (ד')

שיר שכתב בוגר הישיבה לכבוד מו"ר בהגיעו לגבורות
לו תהיה הימין למנה / יהודה אבקסיס (ד')