מיקום: חדשות

מזל טוב לרב ישי וניצה לוינגר להולדת הבן!

שתזכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים!
מזל טוב לרב ישי וניצה לוינגר להולדת הבן!