מיקום: חדשות

יום למידע ומוכנות למקרה חירום עם פיקוד העורף

יום למידע ומוכנות למקרה חירום עם פיקוד העורף

כלקח משנים עברו ומתוך רצון לשפר ולייעל את יכולות הישיבה בזמן חירום הן כלפי הישיבה עצמה והן כלפי העיר. ביום ראשון, לאחר יום הכיפורים, היום הראשון של חופשת בין הזמנים, התקיימה השתלמות מיוחדת עבור תלמידי הישיבה שהועברה ע"י חיילים מפיקוד העורף. השתלמות זו, מכשירה את תלמידי הישיבה לתת מענה ראשוני להצלת חיים וחילוץ מהריסות במקרה של רעידות אדמה/כל אירוע חירום עד להגעתם של כוחות החירום. כמו כן, הישיבה תצויד במיטב ציוד החירום על מנת שיוכלו לתת מענה איכותי במידה ונצטרך ובתקווה שלא נצטרך...

קבוצה זו מצטרפת לאמבולנס של מד"א בפיקודו של תלמידנו רועי יוגב המוצב 24/7 בישיבה ומגובה בחובשים הקרביים של הישיבה. כמו כן פועלת בישיבה כיתת כוננת הנושאת נשקים.

הישיבה רואה ערך עליון באחריותה כלפי העיר והאזור במצבי חירום ועושה כל הניתן על מנת לשפר ולהוסיף יכולות עזרה הללו.

תודתנו המיוחדת לקב"ט העיריה דקל אריה וצוותו על כל הטרחה, האכפתיות והארגון.