מיקום: חדשות

היערכות למצבי חירום בישיבה

היערכות למצבי חירום בישיבה

כלקח משנים עברו ומתוך רצון לשפר ולייעל את יכולות הישיבה בזמן חירום הן כלפי הישיבה עצמה והן כלפי העיר, השנה תהיה בישיבה עמדת חירום בישיבה, בה בין היתר אמבולנס פעיל באחריות תלמיד שיעור ה' רועי יוגב נ"י, גנרטור חירום, אמצעי כיבוי וכו'.

הישיבה רואה ערך עליון בחשיבותה כלפי העיר והישיבה במצבי חירום ועושה כל הניתן על מנת לשפר ולהוסיף יכולות עזרה הללו.