מיקום: חדשות

ביקורו של הרב עמאר שליט"א

ביקורו של הרב עמאר שליט"א
הרב שלמה משה עמאר שליט"א, רבה של ירושלים והראשל"צ לשעבר, העביר שיעור לתלמידי הישיבה על המסכת הנלמדת, מסכת כתובות, שיעור מרתק ומפלפל בסוגיות הנלמדות בישיבה.