מיקום: חדשות

הכנסת ספר תורה להיכל הישיבה

"ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בנ"י שימה בפיהם..." (דברים, לא', יט')
הכנסת ספר תורה להיכל הישיבה

ביום חמישי ג' אלול קיימנו אירוע מיוחד בהיכל הישיבה, הכנסת ספר תורה חדש לבית המדרש שנתרם ע"י משפחת פרידמן לע"נ הוריהם. לאחר האזכרה, התקיימה סעודת מצווה בחדר האוכל של הישיבה.

כיבדו אותנו בנוכחותם:
הרב זלמן מלמד שליט"א, ראש ישיבת בית אל, אשר לימד אותנו מתורת הרב קוק זצ"ל.
הרב ד"ר חיים שיין, אשר לימד על חשיבות החיבור לעם תוך התייחסות לאופיים המיוחד של מו"ר הרב צפניה דרורי, הרב ישראל קירשטיין והרב זלמן מלמד.
הרב ניסים מלכה, ראש העיר קרית שמונה, נתן את ברכתו כבכל שנה לתלמידי הישיבה עם תחילת שנת הלימודים.