מיקום: חדשות

קייטנה תורנית

קייטנה תורנית

תלמיד הישיבה ארז משה משיעור ג' (ל"ח) יזם קייטנה יומית למשך חודשי הקיץ בבית הישיבה,

להעשרת עולמם הרוחני והתורני של ילדי בתי הספר בעיר.