פסק מו"ר הרב דרורי לח"כ מוטי יוגב

בעניין זמני יום הזיכרון ויום העצמאות
פסק מו"ר הרב דרורי לח"כ מוטי יוגב
שאלתו של ח"כ מוטי יוגב
תשובת הרב לשאלתו של חה"כ בעניין קיבוע יום הזיכרון ויום העצמאות כך שיהיו בימים קבועים בשבוע

 
ג' תמוז ה'תשע"ז
27.6.17      
 
לכבוד 
ח"כ מוטי יוגב
 
תאריך החודש הוא עיקרון הלכתי מאז יציאת מצרים, "החודש הזה לכם ראש חודשים". 
ה"משחקים" שעושה המדינה ברוב השנים בערכו הדתי של יום העצמאות (כמו דחיית או הקדמת יום העצמאות מחשש לחילול שבת) פגעו בקדושת היום. הרעיון שלך לשנות את התאריך למען חופשות מורים, יגלגל רעה אחרי רעה, ויישאר יום הזיכרון לחללי צה"ל ובילוי במנגל ובטיול, ביום שאחריו. בהפקעתו מגדרי קודש, ערב יום עצמאות יתרוקן ואפילו הפנימיות והישיבות שלנו לא יחוגו אותו כלל שכן הרמי"ם זכאים לימי חופשה באותו היום, כמו חבריהם "החילוניים".
הרב צפניה דרורי
ראש הישיבה
ורב העיר