מיקום: חדשות

מזל טוב למתן וגליה מגן להולדת הבת – אלומה

שתזכו לגדלה לתורה לחופה ולמעשים טובים
מזל טוב למתן וגליה מגן להולדת הבת – אלומה