מיקום: חדשות

"ברוך דיין האמת" - משפחת ויצמן

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים
"ברוך דיין האמת" - משפחת ויצמן

בית הישיבה משתתף באבלה של משפחת ויצמן בפטירת האב אהרון מאיר ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה