מיקום: חדשות

מזל טוב לאור-ינון ותמר ג'רבי להולדת הבת – רות

שתזכו לגדלה לתורה לחופה ולמעשים טובים
מזל טוב לאור-ינון ותמר ג'רבי להולדת הבת – רות