מיקום: חדשות

הזמנה לאירועי יום ירושלים בישיבה

שישו את ירושלים גילו בה
הזמנה לאירועי יום ירושלים בישיבה
בס"ד

הציבור מוזמן להרצאתו המרתקת של המזרחן ד"ר מרדכי קידר 
ביום רביעי, כ"ח אייר, בחדר האוכל בשעה 13:20

יום ירושלים שמח!