המאבק על ארץ ישראל

הרב חנן פורת ז"ל
המאבק על ארץ ישראל