האם עם ישראל יכול ללכת לאיבוד

הרב אמיתי
האם עם ישראל יכול ללכת לאיבוד