בואו להתארח בישיבה!

ההרשמות לאירוח בעיצומן
בואו להתארח בישיבה!

האירוח בדירות הישיבה

 דירות חדשות נעימות ומאובזרות

 כולל 3 סעודות שבת במחיר מבצע . 

 


   מהרו להירשם ולקבל פרטים נוספים במשרדי הישיבה:
04-694-2616  או שלחו דוא"ל ל-  
bomash.yeshiva@gmail.com