מיקום: שו"ת > פסח

לפתית בפסח

כ"ט ניסן


במהלך חג הפסח התעוררה שוב השאלה לגבי לפתית, שמן קנולה, שמן סויה וכו'. מה יכולה להיות הבעיה בזה וכיצד פוסק בזה הרב להלכה?

לפתית היא מין קטנית שהתגלתה אחרי גזרת קטניות ואינה נאכלת כקטניות. ונחלקו הפוסקים: יש האוסרים לאכלה בפסח- כיוון שהיא עונה על ההגדרות של קטניות, ויש מתירים- כיוון שכיום בטל טעם איסור קטניות, ואין לנו לאסור אלא מה שגזרו חכמינו, אך קטניות שלא היו בזמן הגזרה- יותרו באכילה.

גם לגבי שמנים המופקים מקטניות נחלקו הפוסקים: טעם הפוסקים להיתר הוא שרק קטניות ממש נאסרו, אך שמנים המופקים מהם אינם בכלל הגזרה. ואילו המחמירים סוברים שאין הבדל בין שמני קטניות לקטניות ממש ויש לאסור. דעה נוספת, אמצעית, אומרת שיש הבדל בין אם ערבו מים בקטניות קודם שעשו מהם שמן ואז יהיה אסור, לבין אם לא ערבו מים, שאז יהיה מותר.

להלכה, לגבי שמן קנולה (שהוא הלפתית שאינה נאכלת), נראה שדינה כמו כותנה, שאותה התיר בשופי הרב לנדאו. מדברי הראי"ה על שמן שומשומין, נראה שכל שמן שבדקוהו ואין בו חיטה, ויצרוהו ללא מים- יהיה מותר.

(התשובה ניתנה ע"י הרב דרורי)