מוזיקה בספירת העומר

כ"ט ניסן
יש בלבול גדול לעניין האיסורים בספירת העומר. מה דעת הרב לגבי מוסיקה ונגינה בימי הספירה?


בימי ספירת העומר אין נוהגים מנהגי אבלות כמו בימי בין המצרים, אך נהגו ישראל לנהוג מקצת מנהגי אבלות על מות עשרים וארבעה אלף תלמידיו של ר"ע בזמן זה שבין פסח לעצרת. לעניין מוסיקה- יתכן ומוסיקה של שמחה וריקודים אסורה, אך איני מוצא סיבה או מקור לאסור לשמוע מוסיקה סתמית או עצובה. כמו כן, נראה שאין לאסור נגינה בכלי, ואף במספר כלים יחד, כל עוד אין בנגינה זו שמחה מיוחדת.

התשובה ניתנה ע"י הרב דרורי