האם עדיף לחזור לישיבה או לצאת לקצונה?
מה חשוב יותר?
מה עדיף? חינוך, רווחה או סיעוד?
האם יש ביזוי כבוד התורה בשתיקה מול מורה שאינו מאמין?
האם ניתן לסמוך על כשרות מחוץ לבית שלי?