פסק מו
בעניין זמני יום הזיכרון ויום העצמאות
האם אפשר לחייב אדם לשמור מחוץ לבית הכנסת בזמן התפילה?