האם יש ביזוי כבוד התורה בשתיקה מול מורה שאינו מאמין?
כ"ז חשוון
כ"ה בתמוז
ד' בתשרי
כ' בשבט
כ"ג בשבט
כ"א באדר א'