תלמיד הישיבה. מחזור כ"ח. נלב"ע כ"ב אלול תש"ע
ראש ישיבת ההסדר בפדואל, מחזור ג', נלב"ע ט"ז באב תשס"ב
רב הישוב נצר חזני, מחזור ד', נלב"ע ט"ו בטבת תשס"ג