מחזור ג' נלב"ע י"ט בסיון תשמ"ב
מחזור ג' נלב"ע י"ט בסיון תשמ"ב
מחזור ג' נלב"ע י"ט בסיון תשמ"ב
מחזור ג' נלב"ע י"ט בסיון תשמ"ב
מחזור א' - נלב"ע כ' סיוון תשמ"ב
מחזור ג' - נלב"ע י"ט סיוון תשמ"ב
מחזור כ' - נלב"ע בכ"ח ניסן תשס"ב
מחזור ט"ז - נלב"ע ט' בניסן תשנ"ה
מחזור כ"א - נלב"ע בכ"ה אלול תשנ"ט
מחזור כ"ד - נלב"ע בכ"ח תשרי תש"ע